חוק מעליות במדינת ישראל

קרדיט תמונה: freepik

מעלית מהווה כיום צורך בסיסי של ממש בבנייני מגורים גבוהים המכילים לא מעט קומות. כיום, בכל בניין חדש שבונים מוסיפים גם מעלית. ישנם בניינים ישנים שהדיירים שלהם מחליטים להתקין מעלית בבניין. במקרה הזה, חשוב מאוד לבחור באנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום של התקנת מעליות אשר יוודאו שאכן ניתן להתקין מעלית בבניין ויבצעו את העבודה בצורה הטובה ביותר. מלבד זאת, חשוב להכיר את חוקי המעליות במדינת ישראל, על מנת להבין מה מגיע לכם במסגרת מעלית שמותקנת לכם בבניין.

 

   איזה חוקי מעליות צריך להכיר?

הנה כמה חוקי מעליות שכדאי להכיר:

  1. שירות מעלית הינו שירות שכולל אחת מהפעולות הבאות: התקנה או הרכבה של המעלית וכן, מתן שירות תחזוקה שוטף לרבות טיפול מונע וכן ביצוע כל פעולה אחרת לרבות חילוץ והכל לשם החזקת המעלית במצב בטוח ותקין וכן להבטחת שלומם של המשתמשים במעלית.
  2. מתקין המעלית יתקן בעצמו או באמצעות איש מקצוע אחר מטעמו כל קלקול שהתגלה במעלית במשך שנה ללא תמורה כספית. במסגרת שנת האחריות המתקין יהיה צריך לספק חלקי חילוף למעלית וכן לבצע את ההחלפה. חלקי חילוף בשנת האחריות יהיו חדשים ומקוריים.
  3. מתקין המעלית יכול לדרוש תמורה כספית בהתאם לתיקון או החלפת חלק שביצע בשנת האחריות או הוא הוכיח לפני התיקון או ההחלפה שהנזק התבצע בזדון, רשלנות, שימוש במעלית בניגוד להוראות השימוש ועוד.
  4. שנת האחריות לגבי מעלית תחל במועד מסירת המעלית לנציגות הבניין ובלבד שניתן אישור בודק מוסמך למעליות אשר אישר את השימוש במעלית.
  5. על המתקין להדריך את משתמשי המעלית לפני השימוש בה. תקופת האחריות במקרה הזה תחל לאחר ההדרכה.
  6. המתקין צריך לספק תיקון מידי לכל תקלה שמדווחת במעלית ובגינה נמנע השימוש מעלית.
  7. מתקין המעלית יספק לנותן השירותים מטעם הנציגות של הבניין חלקי חילוף או כל ציוד אחר שנדרש לשם מתן שירות מעלית שהוא התתקין אותה.
  8. מתקין המעלית לא יקבע תנאים לאספקת חלקי חילוף או ציוד למעלית לרבות זמן האספקה או המחיר.
  9. המתקין צריך לתעד כל שירות שהוא מספק וכן את אופי התקלה שתוקנה, מועד השירות, חלקי החילוף שהחליף ועוד, במהלך שנת האחראיות או במהלך תקופת החוזה. עליו למסור לועד הבית של הבניין את מלוא התיעוד.
  10. מתקין המעלית חייב לערוך חוזה בין נציגות הבניין שבו הוא מציין את תנאי השירות למעלית.

 

החוק לגבי מעלית שבת

מעלית שבת מהווה המצאה ישראלית אשר פותחה בירושלים, כאשר המטרה שלה היא לאפשר ליהודים שומרי שבת להשתמש במעלית מבלי לחלל את השבת. המעלית תעלה ותרד בין הקומות בשבת באופן אוטומטי ובלי שידי האדם יתערבו בכך על ידי לחיצה. המעלית המדוברת מנוהלת על ידי מנגנון שנקרא פיקוד שבת והיא ממתינה פרק זמן כלשהו בין קומה לקומה ומתריעה באמצעות צליל טרם הדלתות נסגרות. בשנת 2001 נקבע בחוק התכנון והבנייה כי בכל בניין ציבורי או בית מגורים שיש בו יותר ממעלית אחת חובה להוסיף פיקוד שבת באחת מהן. החובה תוטל על הקבלן. ב2011 נקבע בחוק כי בכל בית משותף ראשי רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מערכת פיקוד שבת וכן על הפעלתה.

חוק המקרקעין קובע כי מספיקה דרישה אחת של בעל דירה כדי להפעיל מעלית שבת. שעות הפעילות של המעלית אלא אם כן הוסכם אחרת יהיו 4 שעות מכניסת השבת או החג, ובשבת מ -7 בבוקר ועד 12 וחצי בצהריים וכן, שוב 3 שעות לפני צאת השבת או החג. במקרה שבו למעלה מ – 50 אחוזים מבעלי הדירות בבניין עם 2 מעליות דרשו התקנה של מעלית שבת או במקרה של 25 אחוזים מבעלי הדירות כאשר יש 3 מעליות, המעלית תופעל משעת כניסת השבת ועד חצות ולאחר מכן, מ -6 בבוקר ועד צאת השבת או החג.

 

 

שתפו פוסט זה